Newsflow er et dansk IT-rådgivningsfirma
med speciale i redaktionelle workflows

Newsflow trækker på mangeårig erfaring
inden for den danske medieverden



Newsflow udfører blandt andet:

  • Analyse af medier med henblik på publicering på flere platforme
  • Opsætning og tilpasning af redaktionelle systemer, så journalister kan publicere på både print- og onlinemedier
  • Udformning af skabelonsider i Quark XPress og Adobe InDesign


Newsflow har udført opgaver for blandt andre:

  • Midtjyske Medier - Århus Stiftstidende, stiften.dk, aoaa.dk m.fl.
  • Fynske Medier - Fyens Stiftstidende, fyens.dk, 24timer/Xtra


Finn Dalgård, uddannet journalist 1983

Ansat i 21 år på Århus Stiftstidende som redaktionssekretær, tillægsredaktør og online-redaktør. Ansvarlig for redaktionelle systemer, herunder Saxotech Editorial og Saxotech Online, bl.a. i samarbejde med Det Berlingske Officin. I de senere år online-redaktør på stiften.dk/amtsavisen.dk.

Medvirkende ved udviklingen af redaktionelle systemstandarder i Det Berlingske Officin, samt deltager i udvikling og opsætning af nyt avisdesign på Århus Stiftstidende (Mario Garcia) og 4S-aviserne (Ally Palmer), herunder uddannelse af journalister i teknik og layout i Århus, Aalborg og Odense.

Medansvarlig i opgraderingsprojekter på Århus Stiftstidende/Randers Amtsavis, Nordjyske Stiftstidende og Fyens Stiftstidende. Opgaverne omfattede avis-design, web-design, teknisk udformning og undervisning.

Selvstændig med Newsflow siden foråret 2007.

Web:  [javascript]